top of page
Marble Surface
Prusik Logo Final_.png

VARAKTIGT RESULTAT

Din strategiska partner

TJÄNSTER

Vi erbjuder

 • Kostnadsberäkningar

 • Inköp/upphandlingar

 • Projektledning,

 • Projekteringsledning

 • Partneringledning

 • Byggledning,

 • Entreprenadbesiktning

 • Kontrollansvar

 • Tekniska utredningar 

 • Utredningar tidiga skeden

 • Underhållsplaner

VÅRA UPPDRAG
 • Kostnadsberäkningar

 • Inköp/upphandlingar

 • Projektledning

 • Projekteringsledning

 • Projektutveckling

 • Fastighetsutveckling

 • Partneringledning

 • Byggledning

 • Entreprenadbesiktning

 • Kontrollansvar enl. PBL

 • Tekniska utredningar

 • Kalkyl och budget

 • Tidplanering

 • AF-delar och tekniska beskrivningar

 • Granskning

 • Kvalitetskontroll

 

KUNDER
 • Valmet

 • Uddeholm

 • Stora Enso

 • Billerud-Korsnäs

 • Karlstads kommun

 • NCC

 • PPS Consulting

 • Moelven

 • AKJ Energiteknik

 • Götenehus

 • NIWA

 • Forcit

 

VÅR VÄRDEGRUND

 • Vi föregår med gott exempel och jobbar 
  alltid för bolagets bästa.

 • Vad man ger är vad man får.

 • Vi ska ha ett arbetsklimat där alla delar med sig av kunskap och kompetens.

 • Vi respekterar varandra för våra olika förutsättningar och kunskap

 • Ömsesidig diskretion är en självklarhet.

 • Det som inte kan sägas direkt till en person, ska inte sägas om densamma.

 • Konflikter hanteras av dem det berör.

 • Vi ger och har tillit till varandra.

 • Vi tar hand om vår egen hälsa och uppmuntrar till motion och välbefinnande

Kontakta oss

Frögatan 9, 653 43 Karlstad

Tel. 076-822 10 10

Tel.076-822 00 39

Tack för att du kontaktade oss, vi återkommer så snart vi kan!

contact
bottom of page